Protecció i tractament de dades de caràcter personal

Llibertat i Democràcia, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

 Galetes

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Protecció de dades personals

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD), de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual Llibertat i Democràcia n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre activitats de la Fundació.

 Cessió de dades de caràcter personal

Llibertat i Democràcia es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels membres a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

 Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la politica de protecció de dades, contacta amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic: contacte@llibertatidemocracia.cat

Close Search Window